Szenátus


A Szenátus az Alapító Okiratban és a Szervezeti Működési Rendjében meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező stratégiai döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási, gazdasági feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus működésére vonatkozó alapvető szabályokat a BME Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza.   

A Szenátus működésének rendjét az Ügyrend határozza meg. A szenátusi előterjesztéseket egységesen az Ügyrend 8. melléklete szerinti formában kell elkészíteni és benyújtani. 8. melléklet 

A Szenátus tagjai

Szenátus 2023/2024. tanévi ülésterve

A Szenátus üléseinek anyagai

Rektori pályázatok - 2024

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori megbízás ellátására szóló pályázati kiírás a BM Közszféra Állásportálján 2024. március 28-án jelent meg. 
Az alábbiakban letölthető a benyújtott pályázatok pályázati része, amelynek közreadásához a pályázók 2024. április 29-én hozzájárulásukat adták.

Charaf Hassan

Kiss Rita Mária