Szenátus


A Szenátus az Alapító Okiratban és a Szervezeti Működési Rendjében meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező stratégiai döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási, gazdasági feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus működésére vonatkozó alapvető szabályokat a BME Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza.   

A Szenátus tagjai

Szenátus 2022/2023. tanévi ülésterve

A Szenátus üléseinek anyagai