Rektori Kabinet feladatai

A Rektori Kabinet régi oldala itt érhető el.


A Rektori Kabinet az Egyetem oktatási, tudományos és innovációs, nemzetközi, kommunikációs és PR feladatok stratégiai szintű irányítását ellátó átfogó szervezeti egység, mely

a) a Szenátus, a rektor, és a rektorhelyettes munkáját szakmailag közvetlenül támogatja, technikailag és ügyviteli oldalról segíti;

b) végzi a Szenátus, a Rektori Tanács, az Oktatási Bizottság, a Tudományos Bizottság, az a Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, a Tudományos Tanács, és az Etikai Bizottság, titkári feladatait;

c) ellátja a rektorhelyettesek által képviselt stratégiai szintű oktatási, kutatási és innovációs, valamint nemzetközi kapcsolatok menedzsmentjéhez kapcsolódó stratégiai és koordinációs - egyetemi szintű - tevékenységeket.

d) koordinálja a hallgatói mobilitással összefüggõ döntés-elõkészítési, oktatásszervezési, feladatokat, valamint

e) intézi a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szintű ügyeit.

Feladat- és hatáskörét részletesen a Rektori Kabinet szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. A Rektori Kabinetet kabinetfőnök vezeti.

A rektori Kabinet a következő szervezeti egységekre tagozódik:

Titkárság
A Titkárság a kabinetfőnök irányítása alatt álló szervezeti egység. A Titkárság felelős a Rektor személyével összefüggő ügyek kifogástalan, magas színvonalú működtetéséért, valamint a Rektor személyének vonatkozásában a pozícióhoz illeszkedő, a szakmai, társadalmi elvárásoknak megfelelő hiteles és méltóságteljes megjelenés biztosításáért. Feladata továbbá, hogy biztosítsa a Rektor és rektorhelyettesek optimális működési környezetét. ellátja a kapcsolódó ügyviteli, informatikai és HR feladatokat, valamint kezelje és felügyelje a Kabinet költségvetését, gazdálkodását, valamint gondoskodik a Szenátus és a Rektori Tanács üléseivel kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáról. Ellátja a Rektori Tanács és az Etikai Bizottság titkársági feladatait.

Oktatási Igazgatóság
az oktatási rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység. Tevékenysége kiterjed a magyar nyelvű oktatási tevékenységekre. Gondoskodik az oktatási szakterületet érintő szabályzatok folyamatos aktualizálásáról. Stratégiai döntéselőkészítő anyagokat állít össze, illetve gondoskodik annak összeállíttatásáról, valamint kidolgozza a döntésekből következő cselekvési tervet, és gondoskodik annak végrehajtásáról, végrehajtatásáról. Felügyeli az oktatási folyamatok szabályosságát. Egyetemi szinten figyelemmel kíséri, vizsgálja és elemzi az oktatási folyamatokat, az elemzések alapján cselekvési tervet készít.

Működteti az Egyetem minőségirányítás rendszerét. Komplex minőségbiztosítási eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a minőségközpontú működés feltételeit megerősítse és továbbfejlessze az egyének, valamint a szervezet szintjén. Elemzéseket, belső méréseket folytat le, értékeléseket végez. Stratégiát alkot, fejlesztési javaslatokat dolgoz ki és gondoskodik ezek végrehajtásáról, ellenőrzéséről, valamint visszacsatolásáról. Biztosítja a minőségirányítási kérdésekkel összefüggő minél szélesebb körű párbeszédet és nyilvánosságot. Az Oktatási Bizottság és a Minőségügyi Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatok ellátásához adminisztratív támogatást biztosít, és titkársági teendőket lát el.

Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság
az nemzetközi rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység. Tevékenysége kiterjed az idegen nyelvű oktatási tevékenységre. Gondoskodik az oktatási szakterületet érintő szabályzatok folyamatos aktualizálásáról, a szabályzatok angol nyelvre fordításáról. Stratégiai döntéselőkészítő anyagokat állít össze, illetve gondoskodik annak összeállíttatásáról, valamint kidolgozza a döntésekből következő cselekvési tervet, és gondoskodik annak végrehajtásáról, végrehajtatásáról. Felügyeli az idegen nyelvű oktatási feladatok szabályosságát, az oktatási témájú nemzetközi intézményi együttműködéseket, és nemzetközi programok kidolgozását. Stratégiai döntéseket készít elő a magyar nyelvű képzések nemzetköziesítése, valamint a magyar nyelvű képzések idegen nyelvű képzésekkel való összhangjának megteremtése érdekében. Megszervezi és irányítja az intézményi Stipendium Hungaricum (SH), Scholarship for Christian Young People (SCYP) és a Diaszpóra Felsőoktatási Programot (DFP) ösztöndíjprogramot Irányítja az European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA) és az EELISA INNOvation and COmmon REsearch Strategy (EELISA Innocore) BME-re háruló feladatait

Tudományos és Innovációs Igazgatóság
a tudományos és innovációs rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység, mely a rektor, a tudományos és innovációs rektorhelyettes és a Tudományos Tanács számára információkat gyűjt, adatokat dolgoz fel, és elemez. Megszervezi az információgyűjtés módját, kidolgozza az információgyűjtés tematikáját. A Tudományos Tanács javaslatai alapján döntéselkészítő anyagokat készít a BME vezetése számára.
Ellátja a Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT), valamint az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság titkársági és kapcsolódó adminisztrációs feladatait.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság
a nemzetközi rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység, mely felügyeli, menedzseli és ápolja az Egyetem nemzetközi kapcsolatait. Feltárja az új nemzetközi megállapodások megkötésének lehetőségeit, elvégzi az újonnan létrejövõ megállapodások elõkészítését az érintett szakterületek (jogi, gazdasági és szakmai) bevonásával, gondoskodik az Egyetem nemzetközi kapcsolatai vonatkozásában felmerülő protokoll tevékenység ellátásáról. Megszervezi és irányítja a nemzetközi TEMPUS koordinálta projektek - ERASMUS mobilitás, CEEPUS -, valamint egyéb, bi- és multilateriális mobilitások (ATHENS, TIME, AUF stb.) lebonyolításával járó napi menedzsment feladatokat, és gondoskodik azok elvégzéséről.

Kommunikációs Igazgatóság
a kabinetfőnök felügyelete alatt álló szervezeti egység. Feladata, hogy tevékenysége eredményeként a magyar műszaki felsőoktatás vezető intézményéhez méltó színvonalon az Egyetem által elért szakmai eredményeket bemutassa, valamint gondoskodjon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), mint márka eredményes menedzsmentjéről, fokozva ezzel a BME láthatóságát, és versenyképességét a hazai és a nemzetközi felsőoktatás piacán.

A Rektori Kabinet feladatait átfogóan szabályzó Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi linken érhető el.

https://rektori.bme.hu/sites/default/files/rektori/dokumentumok/utasitasok/2022/7_ru_rk_szmsz_221130.pdf