Meghivo_2324_2024_02_26

Tisztelt Szenátusi Tag Úrhölgy/Úr!

Értesítem, hogy 2024. február 26. (hétfőn) 13:00 órai kezdettel szenátusi ülést hívok össze, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Rektori Tanácsterem

Napirendi pontok:

1.  Fenntartói felhívás a Humánpolitikai Szabályzat módosítására
    
2. Javaslat Magyar Érdemrend tisztikeresztje, Magyar Érdemrend lovagkeresztje és Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés       adományozására
     
(A személyes adatot tartalmazó javaslatot a T. Szenátorok közvetlenül az e-mail címükre kapják meg.)
              Előterjesztők: dékánok

3. A 2024. évi egyetemi tanári pályázatok elbírálása
   
(A személyes adatot tartalmazó javaslatot a T. Szenátorok közvetlenül az e-mail címükre kapják meg.)
             Előterjesztők: dékánok

4. Javaslat az Egyetem Minőségfejlesztési Programjára és 2024. évi minőségcéljaira
            
Előterjesztő: Dr. Bihari Péter rektorhelyettes

5. Javaslat a Lajos Tamás születése 80. évfordulójának ünnepségeihez kapcsolódó szoborállításról a BME területén
          
Előterjesztő: Dr. Orbulov Imre Norbert dékán

6. Beszámoló a fenntartóval folyó tárgyalásokról
           
Előterjesztő: Dr. Czigány Tibor rektor

7. Egyebek

Budapest, 2024. február 13.

 

Üdvözlettel:

Dr. Czigány Tibor s.k.
rektor

Testületi vélemények:
Rektori Tanács
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

Módosító javaslat:
A Természettudományi Kar módosító javaslata a "Javaslat az Egyetem Minőségfejlesztési Programjára és 2024. évi minőségcéljaira" c. önálló indítványhoz