Meghivo_2324_2023_12_18

Tisztelt Szenátusi Tag Úrhölgy/Úr!

Értesítem, hogy 2023. december 18-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel szenátusi ülést hívok össze, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Rektori Tanácsterem

Napirendi pontok:

1Javaslat a Szenátus Ügyrendje módosítására
     melleklet
        
Előterjesztő: Dr. Bihari Péter rektorhelyettes

2. Javaslat a Felvételi Szabályzat módosítására
        
Előterjesztő: Dr. Bihari Péter rektorhelyettes

3. Javaslat az Építészmérnöki osztatlan mesterképzés Építőmérnöki-GTK kötelezően választható blokkjának módosítására,    valamint az Építész Mesterképzési Szak Építőmérnöki kötelezően választható blokkjának módosítására
        
Előterjesztő: Dr. Alföldi György dékán

4. Javaslat Vegyészmérnöki Mesterképzés tantervére a 2023/24/2 félévétől
     melleklet1     melleklet2     melleklet3
        
Előterjesztő: Dr. Szarka András dékán

5. Javaslat a gépészeti modellezés mesterképzési szak szakfelelősének személyére
   
(A személyes adatot tartalmazó javaslatot a T. Szenátorok közvetlenül az e-mail címükre kapják meg.)
         Előterjesztő: Dr. Orbulov Imre Norbert dékán

6. Beszámoló a doktori képzésről a 2022. évben
    melleklet
        
Előterjesztő: Dr. Nyulászi László EHBDT elnök

7. Beszámoló a BME 2023. évi TDK konferenciájáról
    melleklet
       
Előterjesztő: Dr. Levendovszky János rektorhelyettes

8. Tájékoztató a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére benyújtandó Intézkedési Tervről
 
      Előterjesztő: Dr. Bihari Péter rektorhelyettes

9. Egyebek

Budapest, 2023. december 8.

 

Üdvözlettel:

Dr. Czigány Tibor s.k.
rektor

Testületi vélemények:
Rektori Tanács
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság