Az Etikai Bizottság tagjai

A Szenátus Etikai Bizottsága

Elnök: Dr. Veszprémi Károly egyetemi tanár, Rektori Kabinet
Elnökhelyettes: Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Titkár: Dr. Grad-Gyenge Anikó TI dékánhelyettes, hab. egyetemi docens, Rektori Kabinet
Titkárhelyettes: Dr. Simongáti Győző egyetemi docens, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
  Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter egyetemi docens, Építőmérnök Kar
  Dr. Mészáros László egyetem docens, Gépészmérnöki Kar
  Dr. Poppe András egyetemi tanár, Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Dr. Strommer László egyetemi docens, Építészmérnöki Kar
  Dr. Simon Ferenc egyetemi tanár, tud. és nemzetközi dékánhelyettes  Természettudományi Kar
  Dr. Bojtárné Dr. Bagi Katalin egyetemi tanár, Rektori Kabinet
  Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár, Rektori Kabinet
  Dr. Héder Mihály tanszékvezető, hab. egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  Garbai Ádám igazgatóhelyettes, Kancellária - Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság
  dr. Holló Mária jogtanácsos, Kancellária - Jogi Igazgatóság
  Sziliné Bognár Edit osztályvezető, Kancellária - Humánerőforrás Igazgatóság
  Bara Anika hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet
  Lévai Imre hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet
  Török Csongor hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet
  Smuk András hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet
  Szatzger Martin hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet
  Sajtor Judit hallgató, Egyetemi Hallgatói Képviselet

Elérhetőségek: 

  A Bizottság e-mail címei:      etika@bme.hu
                                               etics@bme.hu   
  Rektori Kabinet titkársága:   463-2221