Az Etikai Bizottság tagjai

A Szenátus Etikai Bizottsága

Elnök:  Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék (VIK)
Titkár:   Dr. Grad-Gyenge Anikó  dékánhelyettes, egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék (GTK)
  Dr. Frank Ágnes adatvédelmi tisztviselő, Jogi Igazgatóság (Kancellária)
  Dr. Horvai György Professzor Emeritus, Szervetlen és Analitikai KémiaTanszék (VBK)
  Dovicsin Péter hallgató, EHK
  Pecze Levente hallgató, EHK

Elérhetőségek: 

Elnök:    jobbagy@mit.bme.hu
Titkár:  grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
A Bizottság titkársága:  Rektori Kabinet Tel.: 463-1745